לולאת Foreach בשפת PHP

שפת ה PHP מכילה בתוכה פקודה ששמה foreach. הפקודה מקלה את הפעולות שניתן לבצע על מערכים. הפקודה יחסית פשוטה ליישום. ניתן בעזרת הפקודה להציג את ערכו של כל אחד מהתאים שבמערך, וגם להציג את המפתחות , של אותם הערכים.
ברמת התחביר ישנם שתי אופציות להציג את הפקודה.

array_expression = מהו שם השתנה שהמערך שלך נמצא בו.
$value = הוא הערך שיש בתוך תא ותא שבמערך.
$key = האינדקס ( מפתח ) של התאים עצמם.

בחלק הראשון הוצגו רק הערכים של המערך ובחלק השני הוצגו גם המפתחות של המערך.