תנאי שימוש

השימוש באתר learnphp.co.il (‘האתר’) כפוף לתנאי השימוש הכתובים בדף זה. תנאי השימוש באתר מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר, אך מתייחסים לשני המינים בצורה שווה.
עצם השימוש באתר מהווה הסכמה מלאה לכל התנאים וההגבלות המפורטים בדף זה.

חשוב לנו לציין שכל התוכן המובא באתר נכתב על ידי הבעלים של האתר לדורות במטרה לעלות את מודעות שפת ה PHP בארץ ולעודד שימוש ותמיכה בה. אנו לא לוקחים אחריות על כל התכנים המובאים באתר וכמובן שהמשתמש פוטר את האתר ובעליו מנזקים ו/או תוצאות לא נעימות שהגיע אליהן כתוצאה משימוש בתכנים ללא התייעצות עם גורם מוסמך.

אנו, בעלי האתר, רשאים לשנות ולערוך את תוכן האתר והמאמרים המוצגים בו כרצוננו, איננו מתחייבים ל UP TIME של 100% וכמובן שאנו רשאים להוריד או להשבית את האתר ללא כל הודעה לציבור הגולשים.

נבקש ואף נדרוש מכם לא להשתמש בתוכן האתר לרעה, לא להפיץ לגורמים זרים ועויינים, לא לפרסם במקומות שאינם קשורים לאתר וכמובן לא יפגע בתוכן ויערוך אותו מכל בחינה ולא יעשה בו כרצונו ללא אישור בכתב מבעלי האתר.