יצירת טופס פשוט בשפת PHP

PHP מאפשר לשלוח או לקבל נתונים דרך מחשב הלקוח ( client ), דרך השרת ( server ), וגם דרך כתובת העמוד עצמו ( address bar ).
כשיוצרים טופס ב-PHP, חייב ידע בסיסי ב html, כי אנו נעזרים בתגי html על מנת ליצור את הטופס שלנו.
בעבודה עם טופס צריך ליצור input , ולקרוא לו בשם. השם הזה ישמש אותנו כמשתנה ב- PHP. לטופס form, ישנה שיטה method שאיתה אנו עובדים, post/get , ה get , הוא לקבלת או שליחת נתונים מהכתובת( address bar ) , ואילו ה post, לא מוצג כלל ואיתו נהוג להשתמש ברוב המקרים.
יתרון של get הוא שדווקא ישנם פעמים שאנו רוצים לקבל את הנתונים שלנו לכתובת ולהשתמש בהם כלינק או דברים מסוג זה.
יתרון של post הוא שכאשר אנו רוצים ליצור טופס רישום עם סיסמא ושם משתמש, אנו לא נרצה כמובן לחשוף את זה לכתבות
( address bar ), ולכן נשתמש ב post.

צד השרת (PHP):

<?php 

if (isset($_POST["check_if_press"]) && $_POST["check_if_press"] == "send")  
// ...אז ,send אם לחצנו על הכפתור 
{ 
    echo "First name: ".$_POST["first_name"]."<br />"; 
    echo "Last name: ".$_POST["last_name"]."<br />"; 
    echo "Age: ".$_POST["age"]."<br />";     
} 

?>

צד הלקוח (HTML):

<form action="<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"]; ?>" method="post">  
    First name: <input type="text" name="first_name" /><br /> 
    Last name: <input type="text" name="last_name" /><br /> 
    Age: <input type="text" name="age"><br /> 
  <input type="submit" name="check_if_press" value="send"  /> 
</form>

הטופס שלח שלושה נתונים לאותו דף, ואז הציג אותם.
נתחיל דווקא עם ה html שבתחתית הקוד, יצרנו טופס form שיש לו מאפיין ששמו action, שהוא שולח את הטופס לאן שנרצה. במקרה שלנו שלחנו אותו לעצמו בעזרת המשתנה הגלובאלי PHP_SELF$ .

הטופס נשלח בשיטת post, כפי שלמדנו להכיר. לאחר מכן יצרנו ארבעה inputs עם שמות, שלושה מהם מסוג text ואחד מסוג submit.
כאשר לחצנו על הכפתור send, נשלחו הנתונים, והדף חזר על עצמו שוב ( כי זה מה שכיוונו – action ). בדקנו בעזרת PHP, האם באמת נלחץ הכפתור send, ונפגשנו בפונקציה חדשה ששמה isset ( תפקידה של הפונקציה היא לבדוק אם אכן המשתנה הזה נמצא כרגע בזכרון, אפילו אם הוא ריק ).
ראינו שיש עוד משתנה גלובאלי ששמו POST_$, ואת שמות ה inputs שמנו כמפתח למשתנה POST_$.
לאחר מכן בדקנו באותו if , תנאי שבדק האם יש למשתנה הקיים ערך שבשם send, שזוהי עוד בדיקה שאכן נלחץ הכפתור send.
בתוך ה if, הוצגו הנתונים וכך הסתיימה לה בדיקת הטופס.