מחרוזות בשפת PHP

בטח שמתם לב שבמאמרים הקודמים הצבנו למשתנים משפטים, המשפטים האלה נקראים מחרוזות. מחרוזת היא מערך \ אוסף של תווים בודדים שמרכיבים ביחד מחרוזת אחת שלמה.

הגדרת המחרוזת היא בדיוק כמו שראינו בדוגמאות הקודמות במאמרים הקודמים:

<?php
  $myName = "LearnPHP";
?>

ניתן להשתמש גם בגרשיים (‘) במקום מרכאות.

תווים מיוחדים במחרוזות

בנוסף לתוכן של המחרוזת, ניתן להוסיף תווים מיוחדים שמאפשרים לנו מספר דברים:

 • ירידת שורה -> n\
 • 4 רווחים או טאב -> t\
 • שילוב מרכאות במחרוזת (לא סגירת המחרוזת) -> “\

לתווים נוספים ניתן להיכנס לדוקומנטציה של PHP תחת Escaped characters שבנושא String.

נראה דוגמא:

<?php
  $special_chars = "Hello\nLearn\t\"PHP\"";
  echo $special_chars;
?>

הפלט יהיה –

Hello
Learn "PHP"

שילוב פרמטרים במחרוזות

שפת PHP מאפשרת לנו להכניס ולשלב פרמטרים בתוך מחרוזות כאשר המחרוזת מוגדרת באמצעות מרכאות, לדוגמא:

<?php
  $website = "LearnPHP";
  $wellcome = "Wellcome to $website_name!";
  echo $wellcome; // Will print Welcome to LearnPHP!
?>

 

ניתן גם להכניס ערך של משתנה כלשהו לתוך המחרוזת על ידי סוגריים מסולסלים:

<?php
  $website_name = "LearnPHP";
  $rank = 20;
  $printMe = "Welcome to $website_name!. My {$rank/20} website!";
  echo $printMe; // Will print Welcome to LearnPHP!. My 1 website.
?>

 

שרשור בין מחרוזות

שפת PHP מאפשרת לנו גם לשרשר בין מחרוזות על ידי האופרטור =. כמו בדוגמא:

<?php
  $printMe = "Hello ";
  $printMe .= "Learn";
  $printMe .= "PHP";
  $printMe .= "! :).";
  echo $printMe; // Will print: Hello LearnPHP! :).
?>

 

נוכל להשתמש גם בנקודה (.) על מנת לשרשר מחרוזות וערכים שלמים למחרוזת קיימת בעת יצירתה כמו שראינו במאמרים הקודמים:

<?php
  $websiteName = "LearnPHP";
  $age = 9;
  $PrintMe = "Welcome to ".$websiteName." We are ".$age." years old!";
  echo $PrintMe;
?>

 

כעת לאחר שהבנו גם איך לעבוד עם מחרוזות, ניתן לעבור לשלב הבא וללמוד שעות ותאריכים בשפת PHP :).