משפטי תנאי (if) בשפת PHP

עכשיו נלמד איך באמת אפשר להתחיל לתכנת, במאמר זה נלמד את הפקודה הבסיסית ביותר בשפת PHP, פקודת התנאי – if. פקודת התנאי בודקת מקרים ותנאים מסויימים ומחזירה אמת (true) או שקר (false) לאותו המקרה. באמצעות הפקודה הזאת נבנה לעצמנו תנאים לוגיים ונאפשר לתוכנית “לחשוב לבד”. לדוגמא, נבקש מהתוכנית שלנו להראות לנו את הציונים הטובים ביותר מתוך מערך של ציונים (זוכרים מה זה מערך ?, למדנו את זה במערכים בשפת PHP), או שעבור ציון נתון, נרצה להציג מחרוזת בהתאם (אני מאמין שאתם זוכרים מה זה מחרוזות כמו שלמדנו במאמר על מחרוזות בשפת PHP). במשך הזמן והנסיון שתרכשו בתכנות, תבינו עד כמה פקודת התנאי היא אחת משורשי התכנות.

נתחיל מהסבר על תחביר משפט התנאי – if:

<?php 

 if (condition)
 { 
   True;
 } 
 else 
 { 
   False;
 } 

?>

במקום ה – condition נכתוב ביטוי בוליאני כלשהו באמצעות סוגי אופרטורים בשפת PHP שלמדנו במאמר הקודם, במידה והקטע הבוליאני (ערך בוליאני הוא ערך שהתוצאה שלו תיהיה או true או false) מחזיר לנו אמת, נכתוב את מה שנרצה שיקרה בקטע ה True, אחרת אם יוחזר לנו שקר, נכתוב את מה שנרצה בקטע ה False. נראה דוגמא מורחבת ונסביר אותה:

<?php 
 $num1 = 10; 
 $num2 = 100; 

 if ($num2 < $num1)
 { 
   $myString = "The bigger number is : "; 
   echo $myString . $num1; 
 } 
 else 
 { 
   $myString = "The bigger number is : "; 
   echo $myString . $num2; 
 } 

?>

ראשית הגדרנו 2 משתנים מספריים, אחד בעל הערך 10 והשני 100. לאחר מכן כתבנו את פקודה ה if שבתוך הסוגריים בא לנו הקטע הבוליאני, מה שהשורה אומרת – האם 100 קטן מ 10 ?, במידה וכן (וחזר לנו true) הקוד שיתבצע הוא הקוד שבא מיד לאחר ה if, אחרת, במידה ו 100 לא קטן מ 10, יתבצע לנו קטע הקוד שבא מיד לאחר ה else, קטעי הקוד הבאים לאחר ה else הם קטעי הקוד שלא עונים על התנאי הבוליאני שכתוב בפקודת ה if. בדוגמא זאת, הביטוי הבוליאני ב if החזיר שקר, לכן מה שהתבצע הוא הקוד שבא אחרי ה else ומה שהודפס לנו: The bigger number is 100.

בואו נראה עוד דוגמא שבודקת לנו האם הציון שלנו בין 60 ל – 100 ומחזירה לנו מחרוזת בהתאם:

<?php 
 
 $result = "";

 $studentGrade = 55;

 if ( ($studentGradek >= 60) && ($studentGrade <= 100) )
 { 
   $result = "כל הכבוד! קיבלת מעל 60 :)"; 
 } 
 else 
 { 
   $result = "הציון שלך נמוך מ 60, לא נורא, תמיד יש מועד נוסף :)"; 
 } 

 echo $result;

?>

תעברו על הקוד ותנסו לחשוב מה יהיה הפלט על המסך, התוצאה כתובה בלבן ממש כאן מתחת.

הציון שלך נמוך מ 60, לא נורא, תמיד יש מועד נוסף 🙂

אז מה עשינו כאן ?, בהתחלה הגדרנו משתנה result ואיתחלנו אותו, לאחר מכן הגדרנו עוד משתנה studentGrade שהערך שלו הוא הציון של סטודנט כלשהו. לאחר מכן התחלנו לכתוב את משפט התנאי שלנו, אם נתרגם לעברית פשוטה נקבל: אם studentGrade גדול או שווה ל 60 וגם (&&) studentGrade קטן או שווה ל 100 אז תחזיר אמת ותבצע את הקטע שבא מיד אחרי ה if, אחרת (else), אם לא, תבצע את הקטע שבא מיד לאחר ה else.

משפט תנאי if מקונן (מורחב)

משפט תנאי מקונן הוא משפט if שיש בתוכו עוד if וכך הלאה או שימוש מרובה ב elseif, כמו שיש if (אם) ו else (אחרת) יש גם elseif (אחרת, אם) כלומר קטע שיתרחש עם הקטע מעליו לא מתרחש והקטע הלוגי שבוא החזיר אמת, כלומר else בתוספת של תנאי, דוגמא:

<?php 

$result = "";
$studentGrade = 63;

if ( ($studentGrade >= 65) && ($studentGrade <= 100) )
{ 
 $result = "כל הכבוד, הציון שלך גבוה מ 65 !"; 
} 
elseif ( ($studentGrade >= 55) && ($studentGrade <= 64) ) 
{ 
 $result = "אז מה אם לא קיבלת 100... לפחות לא נכשלת :)"; 
} 
else 
{ 
 $result = "נכשלת.. לא נורא :)"; 

} 
echo $result;

?>

בדוגמא למעלה, תנאי ה if הראשון לא מתקיים (מחזיר false) לכן עוברים לתנאי הבא, elseif שמחזיר לנו אמת ולכן הוא מתבצע.

חשוב מאוד להבין את המאמר הזה, במידה ולא הבנתם אמליץ לכם לקרוא אותו שוב ושוב עד להבנה מלאה כי המאמר הזה הוא הבסיס להכל. אם בכל זאת אתם מתעקשים להמשיך ובטוחים שהבנתם הכל ניתן לעבור וללמוד את משפט ה Switch בשפת PHP.