משתנים בסיסיים בשפת PHP

משתנים ? אם לא למדתם בעבר שפת תכנות כלשהי, זה לא מוכר לכם.

נתחיל בכך שמשתנה הוא סה”כ מצביע לתא בזיכרון שיש לו ערך. בשפות מסויימות לכל משנה יש טיפוס מסויים, לדוגמא משתנה שיכיל מספר יהיה מטיפוס int. ב PHP אין זה משנה מה המשתנה מכיל, PHP מזהה לבד את הטיפוס ועושה את העבודה בשבילנו, משתנה ב PHP יכול להכיל מספר, תו, משתנה בוליאני, מחרוזת וכל דבר שבא לכם.

כדי להכריז על משתנה נכתוב דולר ($) ואז את שם המשתנה, לאחר מכן יבוא שווה (=) ואז את התוכן של המשתנה:

<?php
  $variable = 5;
  $website = "LearnPhp.co.il";
?>

חשוב לציין שעל מנת להכריז על משתנה לא נשכח את הדולר ($), נזכור שמשתנה יכול להכיל אותיות באנגלית, ספרות או קו תחתון ומשתנה יכול להתחיל בקו תחתון או באות בלבד.

מה שעשינו בדוגמא למעלה, יצרנו משתנה בשם variable ושמנו בתוכו את המספר 5, זה נקרא השמה – השמת ערך במשתנה. בדוגמא השניה יצרנו משתנה בשם website ושמנו בו מחרוזת שהוא כתובת האתר. כעת, אם נכתוב מתחת להכרזת המשתנים פקודת echo ואז את שם המשתנה, הערך יודפס לנו:

<?php
  $variable = 5;
  $website = "LearnPhp.co.il";

  echo $website; // Will print: LearnPhp.co.il
?>

דוגמא נוספת:

<?php 
$num1 = 10;
$num2 = 12;
$sum = $num1 + $num2;
echo $sum;
?>

הפלט שיודפס הוא 22, שמנו שתי ערכים בתוך שתי משתנים, $num1 ו-$num2 . לאחר מכן סיכמנו את שתי המשתנים לתוך משתנה בשם sum$, והצגנו אותו כפלט על המסך.

ישנה עוד שיטה להשמת ערכים למשתנים, קוראים לה הצבת מצביע (מיקום) למשתנה. כדי לפנות ישירות לערך המשתנה (במקרה של השמה או הדפסה וכו’) פשוט נכתוב את שם המשתנה כרגיל: var$, אם אך נרצה לגשת לכתובת המשתנה נכתוב & לפני המשתנה: var$&. מה ש & עושה הוא בעצם מחזיר לנו את הכתובת של המשתנה בזיכרון (לא לפחד, הסבר אחרי הדוגמא):

<?php 
  $num = 10;
  $var =& $num;
  echo $var; // Print: 10
  $num = 7 ;
  echo $var; // Print: 7 
?>

אלו שלמדנו C או CPP יבינו את הדוגמא, אחרים צריכים לחשוב על הזיכרון כחבילת שוקולד, כל קוביה מחולקת ל 2, החלק הראשון הוא הערך והחלק השני הוא הכתובת של הקוביה בתוך חבילת השוקולד שלנו. בהתחלה לקחנו קוביה כלשהי בכתובת כלשהי ושמנו בערך שלה 10, קראנו לכל הקוביה (שמכילה בתוכה את הכתובת ואת הערך) num. לאחר מכן, יצרנו משתנה חדש בשם var ששמנו בתוכו את הכתובת של הקוביה בשם num. לאחר מכן הדפסנו את הערך של var, מכיוון שהערך של var הוא הכתובת של num והערך של num הוא 10, יודפס לנו 10 (פקודת echo מדפיסה ערכים בלבד ולא כתובות), לאחר מכן ביצענו השמה למשתנה num עם ערך אחר, כיוון שהכתובות זהות ורק הערך שונה, פקודת echo תבצע שוב את המרדף אחר הערך ותדלג מהערך של var שהוא בעצם כתובת לערך של num שהוא 7 וזה מה שיודפס לנו.

אם זה נראה לכם מסובך ולא הבנתם, זה לא קריטי בכלל בכלל ואתם יכולים לשכוח את הקטע הזה, זה משהו שנחמד לדעת 🙂

עכשיו אחרי שהבנתם מה זה משתנים ואיך משתמשים בהם, תוכלו לעבור לשלב הבא והוא לימוד סוגי המשתנים בשפת PHP.