סוגי משתנים בשפת PHP

כפי שהסברנו במאמר הקודם על המשתנים הבסיסיים בשפת PHP, נמשיך ונאמר שאין חשיבות לסוג המשתנה מכיוון ש PHP עושה זאת עבורנו, חשוב לדעת איזה משתנים קיימים:

integer משתנה מסוג מספר.
object משתנה מסוג אובייקט.
float משתנה מסוג מספר עשרוני.
string משתנה מסוג מחרוזת.
array משתנה מסוג מערך.

מספר שלם (Integer המוכר כ – int):

מספר שלם הוא מספר פשוט מאוד, מספר שלם. חיובי או שלילי. כמו שראינו בדוגמאות הקודמות:

<?php
  $var1 = 6829;
  $var2 = -999;
?>

מספר ממשי ( Float):

מספר ממשי הוא מספר עם נקודה עשרונית:

<?php
  $var = 1.234;
?>

ניתן גם להשתמש באות e או E כדי להגדיר מספר ממשי באופן הבא –

<?php
  $var = 0.012e2; // equals to $var = 1.2; (0.012*10^2)
?>

מחרוזת (String):

מחרוזת היא רצף של תווים שיוצרים משפט אחד. כך ניתן להגדיר משתנה מסוג מחרוזת –

<?php
  $var = "LearnPHP";
?>

ניתן גם להשתמש בגרש יחיד להגדרת המשתנה –

<?php
  $var = 'LearnPHP';
?>

מערך (Array):

מערך הוא רצף של נתונים מסוג כלשהו או מכמה סוגים בזיכרון, כל מערך מורכב מאינדקס וערך כאשר לכל ערך יש אינדקס יחיד ולכל אינדקס יש ערך יחיד (קשר אחד לאחד). ניתן להגדיר מערך בכמה דרכים, הדרך הראשונה היא באמצעות הפונקציה array():

<?php
  $learnPHP_Array = array("Hello" => 2, "Learn" => "php");
?>

ניתן לגשת לכל ערך במערך לפי המפתח שלו באופן הבא –

<?php
  echo $array_name["Hello"];
  echo $array_name["Learn"];
?>

הפלט יהיה –

2php

הדרך השניה היא להגדיר מראש את גודל המערך, ולהכניס ערכים בהמשך הקוד באופן הבא –

<?php
  $LearnArray[] = 10;
  $LearnArray["web"] = 50;
  $LearnArray["learnphp"] = "welcome";
?>

אם רוצים למחוק איבר ממערך אפשר להשתמש בפונקציה ()unset באופן הבא –

<?php
  $array_name[] = 10;
  $array_name["Hello"] = 50;
  $array_name["PHP"] = "welcome";
  unset($array_name[PHP]);
  unset($array_name["Hello"]);
?>

אלו הם סוגי המשתנים העיקריים שיש, ומומלץ לדעת על קיומם.

PHP לא דורשת מהמתכנת לאתחל משנים, אם כי מומלץ מאוד לאתחל אותם בעת יצירתם.

לדוגמא משתנה שמיועד להכיל ערך מספרי כלשהו, בעת הכרזתו מומלץ לאתחלו לאפס.

משתנים קבועים בשפת PHP

שפת PHP מאפשרת לנו להגדיר סוג קצת שונה של משתנים – משתנים קבועים. מה שמאפיין קבועים, בניגוד למשתנים רגילים הוא שלא ניתן לשנות את ערכם כלל. כשמגדירים קבוע ב PHP יש לשים לב היטב לכללים הבאים:

 • אין צורך לשים $ לפני שם הקבוע
 • קבוע ב PHP יכול להכיל אותיות אנגליות, ספרות או קו תחתון בלבד.
 • שם של קבוע ב PHP יכול להתחיל בקו תחתון או באות בלבד.
 • קבוע ב PHP הוא case-sensitive (קיימת הבחנה בין אותיות גדולות לאותיות קטנות בשמות של קבועים).

דוגמה להגדרה של קבועים –

<?php
  define("WEBSITE_NAME", "LearnPHP");
  define("YEAR", 2007);
  echo WEBSITE_NAME;
  echo " SINCE ";
  echo YEAR;
?>

ומה שיודפס לנו על המסך:

LearnPHP SINCE 2007

משתנים גלובאלים בשפת PHP

ישנם מספר משתנים גלובאלים שימושיים מאוד:

POST_$ הנתונים שמעוברים בשיטה שנקראת POST, נלמד מאוחר יותר לעבוד עם זה.
GET_$ הנתונים שמעוברים בשיטה שנקראת GET, גם נלמד מאוחר יותר.
COOKIE_$ נתונים שמספקים מידע על עוגיות שנמצאות במחשב הלקוח, גם נלמד מאוחר יותר.
SESSION_$ משתנה זה נשמר בכל דף ודף שנעבור, עד שלא יתנתק ה- Session, כמובן נלמד בהמשך.
FILES_$ נותן מידע על קבצים והעברת לשרת, ינתנו דוגמאות בהמשך.
$_SERVER[PHP_SELF] משתנה סרבר המכיל את הכתובת של הדף הנוכחי.

כמובן שיש עוד מספר משתנים גלובאלים שניתן להשתמש בהם, אך מה שנמצא כאן בטבלה למעלה הם הבולטים והשימושיים ביותר. לחצו על הלינק הזה על מנת לקבל עוד אינפורמציה על כל המשתנים הגלובאליים שיש ב-PHP באתר הרישמי שלהם.

כעת אחרי שאתם שולטים בסוגי המשתנים, תוכלו לעבור למאמר הבא העוסק בהרחבה על מערכים בשפת PHP.