Include & Require בשפת PHP

באופן כללי, הפקודות הללו נועדו לספח קובץ, לפרוייקט שלנו.
הפקודות require() ו-include() זהות בכל האפשרויות שלהן, אך ישנו הבדל אחד מהותי בינהם.

הפקודה include מציגה כפלט אזהרה שלא נמצא הקובץ שרצינו להוסיף, והפקודה require, דורשת שהקובץ אכן ימצא, במקרה שהקובץ לא נמצא, זה שולח fatal error למסך ותוקע את המסמך.

תחביר הפקודות

<?php 

include("config.php"); 
include "functions.php"; 

require("config.php"); 
require "functions.php"; 

?>

שורה 3 – פשוט נרשום את שם הקובץ שאותו נרצה לקשר.

שורה 4 – ניתן לקשר גם בצורה הזאת, ללא סוגריים.

יש לשים לב שקישור הקובץ בדרכים אלו (שורה 3 ו 4) יציגו אזהרה במידה והקובץ לא נמצא.

שורה 6 – גם כאן פשוט נרשום את שם הקובץ שאותו נרצה לקשר.

שורה 7 – ניתן לקשר גם בצורה הזאת, כמו בשורה 4, ללא סוגריים.

יש לשים לב שהקישור בדרכים אלו (שורה 6 ו 7) ישלחו fatal error במידה והקובץ לא נמצא.